here we are again!

De nou amb més mostres d’obres d’artistes anònims que “exposen” el seu treball al carrer, als murs, a les caixes de llums o allà on més convingui.

Again more samples of works by anonymous artists that “expose” his works on the street, walls, light boxes or where it be more appropriate.

recull13 recull14 recull15 recull16 recull17

Anuncis